Hvordan foregår usynlig tandretning?

tandretning invisalign

De traditionelle bøjletyper også kaldet togskinner er i dag erstattet af moderne og effektive løsninger, som er langt mindre æstetisk skæmmende end tidligere. I dag eksisterer der flere muligheder for at opnå et flot smil med gennemsigtige plastskinner som tandregulering. Invisalign er en usynlig tandbøjle og virker ved, at man bærer specialtilpassede tandskinner, som gradvist udskiftes, efterhånden som tandstillingen rykkes.

Hvor længe tager det at få rettet tænder?

Tidshorisonten for at få rettet tænder varierer alt afhængig af tandstillingen i munden og hvor mange tænder, der skal rettes. At få rettet skæve tænder kan typisk tage mellem et halvt til et helt år, men kan både vare længere eller kortere tid. Tandskinnerne skal bæres i ca. 20+ timer i døgnet for at kunne virke inden for den estimerede tid, og det er vigtigt, at du følger din tandlæges anvisninger under forløbet. Fx må du kun undtagelsesvist tage skinnerne af i flere timer.

Hvordan undgår jeg, at tænderne rykker sig tilbage?

Så længe du følger tandlægens retningslinjer, vil du være sikret mod, at tænderne rykker sig tilbage til udgangspunktet. Behandlingen med Invisalign indebærer, at du bruger en metaltråd (retentionstråd) og natskinner.

Hvordan holder jeg mine skinner rene?

Når du er i behandling med Invisalign, er det vigtigt at holde området rent. Du kan godt drikke sukkerholdige drikke, mens du har din Invisalign tandbøjle på, men du bør altid skylle munden grundigt efter med rent vand, især hvis du har tendens til at få caries i tænderne. Dermed undgår du, at sukkeret samler sig i skinnerne og skader dine tænder.

Kan børn bruge Invisalign?

Både børn og voksne kan få rettet tænder med Invisalign. Invisalign har udviklet særlige skinner til henholdsvis børn, unge og voksne. Du kan finde flere tips og råd til behandling med Invisalign tandretning på Nytsmil.dk, som er specialiseret i tandretning.