Rådgivning

Et kursus i effektiv mødeledelse kan gøre underværker for en virksomhed

Næsten alle virksomheder gør brug af proceduren med at holde møder. Hvad enten man er en virksomhed på 2 eller 200 mennesker, er det vigtigt, at kommunikationen fungerer. Møder kan bruges til at planlægge, udvikle og gennemtænke produkter og services. Hvis der ikke er kommunikation og samarbejde på disse områder, vil det gå hårdt ud over virksomhedens produktivitet og innovation. Derfor er det utroligt vigtigt, at virksomheder holder møder, både

Konflikthåndtering

Det er helt naturligt, at der opstår konflikter mellem mennesker. Hvis man har forskellige opfattelser, tanker og følelser omkring en given situation, kan det hurtigt udvikle sig til en decideret konflikt. En konflikt behøver ikke nødvendigvis være en dårlig ting, så længe den bliver håndteret godt. Det er utroligt vigtigt, i særdeleshed på arbejdspladser, at man formår at håndtere konflikter, inden de udvikler sig i en ugunstig retning.