Hvad er flådestyring og hvad kan du bruge det til?

Hvad er flådestyring og hvad kan du bruge det til?

Flådestyring er en betegnelse for, hvordan virksomheder håndterer og administrerer deres køretøjer, maskiner og lignende. Moderne flådestyring gør brug af GPS-teknologi, som har en lang række fordele, når virksomhedens drift og transport skal optimeres. I denne artikel gennemgår vi begrebet flådestyring, samt hvilke komponenter en moderne flådestyringsløsning indeholder.

Hvad kræver en effektiv flådestyring?

Der er som udgangspunkt tre komponenter i et moderne flådestyringssystem, der gør det muligt at overvåge og optimere på virksomhedens drift og logistik. De tre komponenter er som følger:

1) GPS-enhed

GPS-delen udgør flådestyringens hardware og skal monteres på de køretøjer og maskiner, der skal styres. Som vi kender det fra smartphones og GPS tracker til bil, så kommunikerer GPS’en via signaler med satellitter, som så kan spore køretøjets eller maskinens bevægelser og position. Der findes en lang række forskellige GPS-trackere på markedet, der hver især har forskellige fokus- og anvendelsesområder. Bemærk, at nogle GPS-produkter kræver et særskilt batteri, mens andre kan tilkobles eksempelvis et bilbatteri.

2) Software til køretøjerne

Et moderne og effektivt flådestyringssystem handler ikke blot om at overvåge i forhold til lokalisering og sporing. Intelligent software i GPS-hardwaren kan også registrere og indsamle en lang række vigtig data, som kan inddrages i virksomhedens driftsoptimeringsproces. Blandt andet kan softwaren bruges til at registrere og overvåge ting som brændstofforbrug, kørselsmønstre og batteriniveau.

3) Flådestyringssoftware

Flådestyringssoftwaren er det værktøj, som bruges til at skabe et samlet overblik over hele flåden af køretøjer og maskiner, der er tilkoblet systemet. Her kan medarbejdere logge ind, typisk på et webinterface, og få et direkte overblik over de registrerede køretøjer. Her vil det blandt andet være muligt at se, hvor køretøjerne befinder sig på et kort i real-time.

Der findes dog flere funktioner i flådestyringssoftwaren, som gør flådestyring til et exceptionelt brugbart værktøj til drift- og logistikoptimering. Blandt de mange funktioner kan nævnes muligheden for at udtrække rapporter for virksomhedens køretøjer samt at opsætte såkaldte geofences, som gør det muligt at aktivere en alarm eller handling, hvis et køretøj bevæger sig ind på eller væk fra et geografisk afgrænset område.           

Hvad er fordelene ved flådestyring?

Ved at bruge et flådestyringssystem kan en virksomhed altså høste fordele i forhold til virksomhedens drift og logistik. Virksomhedens chauffører vil vide, at deres kørselsmønstre og ruter bliver tracket, og kan sågar modtage en automatiseret besked, hvis ikke hastigheds og kørselsbegrænsninger overholdes. Virksomheden får desuden mulighed for at optimere køretøjernes ruter i forhold til eksempelvis brændstofforbrug og trafik. Det vil altså sige, at man med flådestyring har mulighed for at minimere virksomhedens omkostninger og samtidig øge sikkerhed og produktivitet.