Grøn strøm: Sådan fungerer det i praksis

Stikkontakter grøn strøm

Det er længe siden, at vi har været så bevidste omkring strøm og el, som vi er nu. Årsagen er, at energipriserne, herunder strømpriserne, er steget så meget, at mange danskere lige nu bliver påvirket økonomisk. Men selvom der lige nu er en energikrise, og vi skal spare, så er miljøet og den bæredygtige omstilling ikke sat på pause. I 2030 skal vi i Danmark nemlig have reduceret vores udledning af CO2 med 70 % (sammenlignet med 1990). Og som almindelig forbruger spiller man her en vigtig rolle. Man kan nemlig gøre mange forskellige ting for at hjælpe med at sænke Danmarks CO2 udledning. En af måderne er at vælge grøn, bæredygtig strøm hos et elselskab, der har fokus på bærdygtig og CO2 neutral energi.

Men hvad betyder det egentlig, at strømmen er bæredygtig og grøn? Og hvordan kan man være sikker på, at den strøm, der kommer ud af stikkontakten derhjemme, er grøn? Den slags spørgsmål får du svaret på her.

Hvad er grøn energi?

Grøn strøm dækker over strøm genereret af vedvarende energikilder, dvs. strøm fra vindmøller, solenergi og vand. Modsat grøn strøm genereret af fossile brændsler som fx kul og olie, der før i tiden stod for hovedparten af energiforsyningen. I dag er cirka 80 procent af strømmen i Danmark, der kommer fra vedvarende energikilder, mens det resterende fortsat kommer fra de mere forurenende energikilder.

Hvordan får jeg grøn strøm?

Når man vælger elselskab, og man ønsker at støtte den bærdygtige omstilling, er det en god idé at vælge et selskab, som sælger grøn strøm. Derfor bør du tjekke elselskabernes hjemmesider for at blive meget klogere på, hvordan dit strømforbrug kan understøtte og bidrage til mere grøn strøm.

Hvordan fungerer det i praksis?

I praksis er det sådan, at selvom man tilvælger grøn strøm, så er det ikke en sikkerhed for, at lige præcis den strøm, som du bruger, udelukkende kommer fra vedvarende energi. Strømmen i netop din stikkontakt kan sagtens være fra kul eller olie. Strømmen i elnettet blandes nemlig sammen. Det betyder dog ikke, at det ikke har en effekt at vælge grøn strøm. Vælger man grøn strøm, sørger elselskabet for at købe grønne certifikater svarende til den mængde strøm, du bruger. Du bidrager derfor med grøn strøm svarende til dit forbrug til forsyningsnettet,

3 fordele ved at vælge grøn strøm

  • Du bidrager til øget efterspørgsel på grøn strøm
  • Du er med til at reducere mængde af strøm produceret via fossile brændsler
  • Den mængde strøm, du bruger, vil være grøn