Co2-alarm sikrer et godt indeklima på din arbejdsplads

Co2-alarm sikrer et godt indeklima på din arbejdsplads

Co2 – også kaldet kuldioxid – er en gas, der udåndes af mennesker i forbindelse med vejrtrækningen. Et menneske udånder i gennemsnit 350 liter Co2 i døgnet. Det er ganske meget.

Befinder du dig til dagligt i et lokale, hvor mange mennesker arbejder sammen – for eksempel et fælleskontor eller et klasseværelse, så kan co2-koncentrationen i lokalet hurtigt blive meget højt. Forhøjede co2-niveauer kan også forekomme i maskinrum, lagerrum og køle- og fryserum i supermarkeder.

Høj co2-koncentration har konsekvenser for arbejds- og indlæringsevnen

Et højt co2-niveau er ensbetydende med et lavt oxygen-niveau. Manglende ilt og forhøjede co2-niveauer er usundt for mennesker og kan give anledning til ubehag, nedsat arbejdsevne og indlæringsvanskeligheder. I allerværste tilfælde kan ekstremt høje co2-niveauer resultere i, at mennesker dør af iltmangel.

Der er altså gode grunde til at holde øje med co2-niveauet i din bolig eller på din arbejdsplads.

Co2-niveauet skal måles med en co2-alarm

Co2 kan ikke ses med det blotte øje, og mennesker er heller ikke i stand til at lugte kuldioxid. Co2-niveauet i din bolig eller på din arbejdsplads skal derfor måles med en co2-alarm.

Alarmen er en enhed, der monitorerer andelen af co2 i et lokale og udsender en advarsel, når niveauet bliver for højt.

Co2-alarmen måler kuldioxid-niveauet i PPM, der står for Parts Per Million. Almindelig udendørsluft indeholder 400 PPM. I Danmark har Arbejdstilsynet fastsat en indendørs grænseværdi på 1000 ppm.

Co2-alarmer kan købes hos Hammer Electronics

Hammer Electronics forhandler flere forskellige typer af co2-alarmer. Alarmer fås blandet andet som små, diskrete enheder, som du kan have stående på reolen i din stue eller montere på væggen. Alarmer af denne type har en lille skærm og minder udseendelsesmæssigt om digitale ure.

Co2-monitorer fås også som større todelte enheder bestående af en måler og en alarmenhed med lys og lyd, der begge monteres på væggen. Disse er særligt egnet til brug i for eksempel lagerrum og køle-fryserum.

Hammer Electronics forhandler også bærbare co2-alarmer, som du kan tage med dig rundt på arbejdspladsen.

Nogle co2-alarmer er på forhånd indstillet til at udsende en advarsel ved bestemte kuldioxidniveauer, mens andre gør det muligt for dig selv at fastsætte netop den grænseværdi, som du ønsker.

Co2-alarmer er relevante på mange typer arbejdspladser

Kuldioxid er til stede i maskiner og anlæg på mange arbejdspladser. Et eksempel er køle- og fryseanlæg i supermarkeder. Co2 opstår også som et naturligt biprodukt af processer og arbejdsgange i en række brancher. En co2-monitor kan derfor være gavnlig i mange forskellige virksomheder og brancher.

Det gælder blandt andet i landbruget, hvor co2-udslip fra kornsiloer kan udgøre en sundhedsrisiko for medarbejderne. På samme måde kan utætheder i gæringstanke på bryggerier gå ud over indeklimaet og nedsætte arbejdernes produktivitet. Laboratorier er endnu en type arbejdsplads, hvor kemiske processer kan udlede co2, og hvor en co2-monitor kan give laboratoriemedarbejderne stor tryghed i deres hverdag.

Det er dog ikke kun i erhvervslivet, at behovet for en co2-måler opstår.

Co2-monitorer sikrer et godt læringsmiljø på skoler

Koncentrationen af co2 i klasselokaler på skoler, gymnasier og andre undervisningsinstitutioner har været omdiskuteret i Danmark. I klasselokaler er elever og lærere dagen igennem samlet. De udånder alle co2. Hvis ikke der luftes ordentligt ud eller på anden måde ventileres grundigt i lokalet, vil koncentrationen af co2 derfor helt naturligt stige i løbet af dagen.

Når co2-koncentrationen et vist niveau, begynder det at have en negativ indvirkning på elevernes evne til at lære. Der skal desværre ikke så meget til. Undersøgelser har vist, at en ppm på bare 1000 er ensbetydende med et fald i indlæringsevnen på 20%. Det giver derfor god mening for skoler at investere i co2-monitorer, der kan give signal, når en grundig udluftning af klasseværelset er på sin plads.